top of page
IMG_20160430_142243.jpg
JAZ - ME

Paola

Diplomirala sem na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost pri prof. Dragu Tršarju na oddelku za kiparstvo, kjer sem vpisala tudi podiplomski študij kiparstva in restavratorstva.

Delam na različnih kiparskih in restavratorskih projektih doma in v tujini. Za svoje kiparske stvaritve sem leta 1993 prejela študentsko Prešernovo nagrado. Moji projekti se pogosto dotikajo dialoga med odprtim prostorom parkov, arhitekturo in kiparstvom.

I graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana with prof. Drago Tršar at the Sculpture department, where I also enrolled in postgraduate studies in Sculpture and Restoration.
 

I work on various sculptural and restoration projects at home and abroad. In 1993, for my sculptural creations, I received a Student Prešeren Prize. My projects often touch on the dialogue between open spaces of parks, architecture and sculpture.

bottom of page